Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Etelka portál

Jogi nyilatkozat (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Szerződés tárgya: közétkeztetés megrendelése, lemondása, térítési díj fizetése elektronikus úton bankkártyával


1.    Általános szerződési, felhasználási feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.etelkaportal.ngsz.hu; https://etelka.szeged.hu weboldalon (továbbiakban: Portál) keresztül nyújtott, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Szolgáltatón keresztül biztosított közétkeztetési szolgáltatás igénybevételének feltételeit, illetve igénybevevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.etelkaportal.ngsz.hu; https://etelka.szeged.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

A Portál szolgáltatásai az Ügyfél számára, regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek.
A Portálon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 • A felek között létrejövő szerződés írásbelinek minősül-e: nem.
 • A szolgáltató iktatja a szerződést: nem
 • Az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e: nem.
 • A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött elektronikus szerződés nyelve magyar.
 • Az elektronikus szerződéskötésre, illetve szolgáltatásnyújtásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek történő megfelelés jelen ÁSZF további pontjaiban olvasható.

 

1.1    A megvásárolható szolgáltatás

A Portálon a közétkeztetés keretében biztosított étkezések megrendelése, fizetése, lemondása lehetséges. A megrendelt, fizetett szolgáltatás az étkezőhöz rendelt étkezési helyre történő kiszállítást követően, az étkezési helyen kihirdetett étkeztetési időszakban vehető igénybe.
A feltüntetett árak az Áfát tartalmazzák, szállítási költség nem kerül megállapításra. A fizetendő végösszegben az előzetesen, személyesen megigényelt kedvezmények érvényesítésre kerülnek. Az árváltoztatás és az étlapváltoztatás jogát a Szolgáltató fenntartja. A módosítás a már megrendelt és fizetett szolgáltatás árát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja. Az árak magyar forintban (Ft) vannak feltüntetve.
A közétkeztetéssel kapcsolatos részletesebb tudnivalók, az étkezési térítési díj beszedési napjai, időpontjai az aktuális díjak valamint a kedvezmények igénybevételéhez szükséges KÉ-01, KÉ-02, KÉ-07 nyilatkozatok, továbbá az aktuális étlapok az NGSZ hivatalos honlapján – www.ngsz.hu – a Közétkeztetés menü alatt megtekinthetőek és letölthetőek.


1.2    A Portál címe:

www.etelkaportal.ngsz.hu

https://etelka.szeged.hu

 

1.3    Az igénybevétel technikai feltételei

Támogatott böngészők

Asztali számítógép esetén:

 • Mozilla Firefox böngésző utolsó stabil verzió (min. 38 verzió)
 • Google Chrome böngésző utolsó stabil verzió (min. 40 verzió)
 • Internet Explorer (min. 11 verzió)
 • Safari (min. 9.1.2 verzió)

Tablet vagy okostelefon esetén:

 • Mozilla Firefox for Android böngésző utolsó stabil verzió (min. 38 verzió)
 • Google Chrome böngésző utolsó stabil verzió (min. 40 verzió)
 • Safari for IOS (min. 9.0 verzió)

PDF állományok olvasásához szükséges programok (számla, nyugta):

Az ajánlott olvasó: SumatraPDF. Mely innen letölthető: http://www.sumatrapdfreader.org/download-free-pdf-viewer.html
Amennyiben Adobe Acrobat Readert kíván használni a letölthető PDF fájlok olvasásához, akkor a szoftvernek a legfrissebb verziójára ajánlott (biztonsági okokból), melyet az alábbi linkről tud letölteni: http://get.adobe.com/reader.


1.4    A Portál üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ)
Székhely címe: 6724 Szeged, Huszár utca 1.
Szolgáltatót nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Magyar Államkincstár
Törzskönyvi száma: 484996
Adószám: 15484990-2-06
Statisztikai számjel: 15484990-8411-322-06
Telefon: (62) 561-961
Email: titkarsag@ngsz.hu
Web: www.ngsz.hu

Portál ügyfélszolgálat (a Portálon megjelenő adatokkal kapcsolatos panaszok esetén) adatai:
Cím: 6724 Szeged, Huszár utca 1.
Telefon: (62) 561-960
E-mail: etelkaportal@ngsz.hu
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 7-17 óráig, pénteken 8-13 óráig
Az esetleges adatátviteli hibák kijavítása telefonon, az ügyfélszolgálati munkatárs segítségével történhet.

Reklamáció (az étel mennyiségével és minőségével, az étkezés körülményeivel kapcsolatosan)
Cím: 6724 Szeged, Huszár utca 1.
Telefon: (62) 561-960
Mobil: +36 20 616 47 46
E-mail: kozetkeztetes@ngsz.hu
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig

Portál technikai kiszolgáló (a Portál működésével kapcsolatos informatikai, technikai problémák esetén) adatai:
Telefon: (62) 421-247
E-mail: szeged-etelkaportal@ritek.hu
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig


1.5    Az általános szerződési feltételek elfogadása

A regisztráció, illetve vásárlás során (mindkét esetben) az Ügyfél, ha a Portál szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Portál felhasználója (Ügyfél) között. Ha az Ügyfél az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Portál szolgáltatásait.
Az Ügyfél a Portálon a jelen ÁSZF részeként közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt külön kezel. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Portál tartalmában, illetve működésében esetlegesen megjelenő hibákból, továbbá üzemzavarból, a Portál elérhetetlenségéből eredő károk megtérítéséért Szolgáltató kizárja felelősségét. Amennyiben a Portál nem elérhető, a térítési díjak és az étkezéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok a hagyományos módon kerülnek ellátásra.


1.6    Szolgáltatási helyek

A Portál szolgáltatásait jelen táblázatban felsorolt köznevelési intézményekben a közétkeztetés igénybevételére jogosult személyek/törvényes képviselőik vehetik igénybe.

 

Intézmény neve Intézmény címe
Szegedi ÓVI Baross László Óvodája 6726 Szeged, Fésű u. 6.
Szegedi ÓVI Béke Telepi Óvodája 6728 Szeged, Napos út 16.
Szegedi ÓVI Bem Utcai Óvodája 6725 Szeged, Bem u 3.
Szegedi ÓVI Bérkert Utcai Óvodája 6726 Szeged, Bérkert u. 118.
Szegedi ÓVI Bölcs Utcai Óvodája 6791 Szeged, Bölcs u 9.
Szegedi ÓVI Cső Utcai Óvodája 6724 Szeged, Cső u. 3.
Szegedi ÓVI Boros József Utcai Óvodája 6724 Szeged, Boros József u. 25.
Szegedi ÓVI Építő Utcai Óvodája 6723 Szeged, Építő u. 9/B.
Szegedi ÓVI Felsővárosi Óvodája 6723 Szeged, Gyík u. 15.
Szegedi ÓVI Fő Fasori Óvodája 6726 Szeged, Fő fasor 61-63.
Szegedi ÓVI Földmíves Utcai Óvodája 6725 Szeged, Földmíves u. 3.
Szegedi ÓVI Garam Utcai Óvodája 6724 Szeged, Garam u. 7.
Szegedi ÓVI Gábor Áron Utcai Óvodája 6727 Szeged, Gábor Áron u. 2.
Szegedi ÓVI Gedói Óvodája 6723 Szeged, Gáspár Zoltán u. 7/D.
Szegedi ÓVI Gyálaréti Óvodája 6757 Szeged, Koszorú u. 44.
Szegedi ÓVI Gyertyámos Utcai Óvodája 6722 Szeged, Gyertyámos u. 5-7.
Szegedi ÓVI Gyöngyvirág Óvodája 6727 Szeged, Délceg u. 15/B.
Szegedi ÓVI Hajnóczy Utcai Óvodája 6722 Szeged, Hajnóczy u. 20
Szegedi ÓVI Hétvezér Utcai Óvodája 6724 Szeged, Hétvezér u. 11.
Szegedi ÓVI Honfoglalás Utcai Óvodája 6753 Szeged, Honfoglalás u. 95.
Szegedi ÓVI Hunyadi Téri Óvodája 6724 Szeged, Hunyadi tér 22.
Szegedi ÓVI Jerney Óvodája 6791 Szeged, Kubikos u. 39.
Szegedi ÓVI Katona József Utcai Óvodája 6725 Szeged, Katona József u. 28.
Szegedi ÓVI Kemes Óvodája 6723 Szeged, Róna u. 29.
Szegedi ÓVI Klebelsberg Telepi Óvodája 6729 Szeged, Zentai u. 33. földszint 1.
Szegedi ÓVI Magyar Utcai Óvodája 6771 Szeged, Magyar u. 62-64.
Szegedi ÓVI Kölcsey Téri Óvodája 6753 Szeged, Kölcsey tér 15.
Szegedi ÓVI Makkosházi Óvodája 6723 Szeged, Agyagos u. 20.
Szegedi ÓVI Mars Téri Óvodája 6722 Szeged, Mars tér 19/B.
Szegedi ÓVI Napsugár Óvodája 6725 Szeged, Szél u. 3.
Szegedi ÓVI Nádor Utcai Óvodája 6720 Szeged, Nádor u. 10.
Szegedi ÓVI Negyvennyolcas Utcai Óvodája 6791 Szeged, Negyvennyolcas u. 54.
Szegedi ÓVI Petőfi Telepi Óvodája 6727 Szeged, Csap u. 33.
Szegedi ÓVI Petresi Utcai Óvodája 6724 Szeged, Petresi u. 1.
Szegedi ÓVI Sás Utcai Óvodája 6723 Szeged, Sás u. 1-5.
Szegedi ÓVI Szentmihályi Óvodája 6710 Szeged, Móricz Zsigmond u. 16.
Szegedi ÓVI Szerb Utcai Óvodája 6771 Szeged, Szerb u. 159.
Szegedi ÓVI Széksósi Úti Óvodája 6791 Szeged, Széksósi út 17.
Szegedi ÓVI Tabán Utcai Óvodája 6723 Szeged, Tabán u. 29.
Szegedi ÓVI Tarjáni Óvodája 6723 Szeged, Bölcsöde u. 1.
Szegedi ÓVI Tisza-parti Óvodája 6726 Szeged, Alsó-kikötő sor 2-4.
Szegedi ÓVI Toldy Utcai Óvodája 6720 Szeged, Toldy u. 4.
Szegedi ÓVI Tünde Téri Óvodája 6723 Szeged, Tünde tér 1.
Szegedi ÓVI Újvidéki Utcai Óvodája 6729 Szeged, Újvidéki u. 6.
Szegedi ÓVI Vedres Utcai Óvodája 6726 Szeged, Vedres u. 17.
Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola 6725 Szeged, Dobó u. 42.
Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz N.u. 4-6.
Béke Utcai Általános Iskola 6722 Szeged, Béke u. 7-9.
Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola 6723 Szeged, Ortutay u. 3.
Szegedi Dózsa György Általános Iskola 6721 Szeged, Szent György tér 7.
Szegedi Fekete István Általános Iskola 6729 Szeged, Postás u. 1-3.
Gedói Általános Iskola és AMI 6723 Szeged, József Attila sgt. 116.
Szegedi Gregor József Általános Iskola 6726 Szeged, Fő fasor 61.
Szegedi Jerney János Általános Iskola 6791 Szeged, Jerney János u. 21.
Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 6721 Szeged, Madách u. 20.
Szegedi Orczy István Általános Iskola 6791 Szeged, Szent János tér 2-4.
Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor Tagiskolája 6753 Szeged, Kölcsey tér 16.
Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola 6727 Szeged, Benczúr Gyula u. 29.
Rókusi Általános Iskola 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 37.
Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola és AMI 6724 Szeged, Csáky József u. 2.
Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6723 Szeged, Sólyom u. 4.
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskola 6771 Szeged, Szerb u. 15.
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola 6723 Szeged, Űrhajós u. 4.
Tabán Általános Iskola és AMI 6723 Szeged, Tabán u. 16.
Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI 6723 Szeged, Építő u. 9/A.
Tisza-Parti Általános Iskola 6726 Szeged, Maróczy Géza tér 2.
Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 6726 Szeged, Herke u. 5.
Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola 6722 Szeged, Mérey u. 3.
Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120.
Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 6720 Szeged, Tömörkény u. 1.
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola 6723 Szeged, Csongor tér 1.
Szegedi Városi Kollégium Ady Endre Tagintézménye 6726 Szeged, Közép fasor 23.
Szegedi Városi Kollégium Fodor József Tagintézménye 6725 Szeged, Szabadkai út 3.
Szegedi Városi Kollégium Gábor Dénes Tagintézménye 6724 Szeged, Mars tér 14.
Szegedi Városi Kollégium Janikovszky Éva Tagintézménye 6720 Szeged, Korányi fasor 2.
Szeged Városi Kollégium Székhelyintézménye 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 26-28.
Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 6724 Szeged, Kálvária tér 7.
Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakiskolája 6723 Szeged, Gyík u. 3.
Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.
Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziuma 6720 Szeged, Stefánia 14.
Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy GyulaKereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 6723 Szeged, József Attila sgt. 122-126.
Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 6722 Szeged, Gutenberg u. 11.
Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája 6724 Szeged, Kodály tér 1.
Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2.
Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 6726 Szeged, Temesvári krt. 38.
Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Szakgimnáziuma 6724 Szeged, Mars tér 14.
Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző Iskolája 6725 Szeged, Kenyérgyári út 8.
Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6725 Szeged, Bécsi krt. 38.

 

2.    A megrendelés lépései

2.1    A regisztráció

A Portálon történő regisztráció előfeltétele a személyes megjelenés a köznevelési intézményben a Portál használati igényének jelzése, valamint adatszolgáltatás, adatbeállítás és kedvezmények igénylése céljából. Az igényléshez szükségesek az NGSZ hivatalos honlapján a közétkeztetés menüben (http://www.ngsz.hu/index.php/kozetkeztetes) megtalálható tájékoztató szerinti, kedvezményre jogosító dokumentumok, formanyomtatványok, valamint a diétás étkezéshez a szakorvosi igazolás leadása. A személyes megjelenés során a Portál használatához meg kell adni az Ügyfél elektronikus elérhetőségét (e-mail címét). Az elektronikus elérhetőség megadását követően van lehetőség a Portálon történő regisztrációra.
A regisztrációs adatlap kitöltése után, a sikeres regisztrációt követően a megadott e-mail címre a rendszer e-mailt küld az aktiváláshoz. Az aktiválás megerősítését követően a Portál használható.
Az adatok pontos megadása elengedhetetlen a közétkeztetés zökkenőmentes biztosításához.


2.2    A vásárlás általános szabályai

A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2013. (II. 27.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 4.§ értelmében az étkezési térítési
díjat tárgyhót megelőzően kell megfizetni. Étkezni csak az étkezési térítési díj megfizetését követően lehet. A gyermekétkeztetés esetében az ellátás igénybevétele a térítési díj határidőre történő befizetésével, vagy ingyenes étkezésre jogosultak esetében az étkezés megrendelésével biztosítható.
Étkezést rendelni és térítési díjat fizetni tárgyhónap hátralévő napjaira és tárgyhó 10. napjától a tárgyhónapot követő hónapra lehet tárgyhó 27-ig.

Korosztályonként az alábbi étkezések rendelhetőek:

 • az óvodás- és általános iskolai napközis gyermekek, valamint az általános iskolai és középiskolai tanulók részére a napi háromszori, ellátottankénti normál (tízórai, ebéd, uzsonna) és / vagy napi háromszori, ún. egyéni tálcás diétás (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezés,
 • a kollégiumi tanulók és a Klúg Péter intézmény ellátottai részére napi ötszöri, ellátottankénti normál (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) és / vagy napi ötszöri, ún. egyéni tálcás diétás (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) étkezés,    
 • az óvodában, az általános iskolában, a középiskolában foglalkoztatott közalkalmazottak és vendégétkezők részére egy normál ebéd,
 • a kollégiumokban, Klúg Péter intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak részére háromszori normál étkezés (reggeli, ebéd, vacsora), vendégétkező részére egy normál ebédet.

A mindenkor hatályos költségvetési törvény előírása szerint az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés esetén legalább a déli meleg főétkezés (ebéd) megrendelése kötelező, amennyiben az ebéd nem kerül megrendelésre a többi étkezési fajta teljes áron kerül elszámolásra.
A Portálon a szolgáltatás teljes áron vehető igénybe, ameddig az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételére jogosító dokumentumok személyesen nem kerülnek leadásra a köznevelési intézményben.

Amennyiben az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés jogosultságban változás következik be, úgy a szülő/törvényes képviselő azt köteles a jogosult 15 napon belül írásban bejelenteni, ha e kötelezettségének nem tesz eleget a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt köteles visszafizetni.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK: Étkezést lemondani/megrendelni a lemondással/megrendeléssel érintett napot megelőző munkanap reggel 9 óráig lehet. A lemondás/megrendelés akkor tekinthető érvényesnek, ha sikeres tranzakció értesítés érkezik. Betegség/távollét esetén az étkezést kötelező lemondani.
Az étkezési térítési díjakból adódó szülői túlfizetés a következő havi étkezési térítési díjba beszámítódik, ingyenes étkezésre való jogosultság esetén, a nevelési/oktatási jogviszony megszűnésekor, szülő írásos kérelme alapján pedig visszautalásra kerül.
Étkezési helyek hozzárendelése az étkezés fajtához, új étkezési hely esetén (étkezési helyhez kapcsolódó csoportba sorolás ügyintézőnek történő írásos (e-mail)/személyes jelzés szükséges), az ügyintézői rögzítés után működik a Portálon.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Portál felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, tekintettel arra, hogy a közétkeztetésben alkalmazott árakat SZMJV Önkormányzata rendeletben határozza meg.


2.3    A megrendelés összeállítása és elküldése

A Portálra belépést követően az aktuális időszak naptára jelenik meg, az aktív (étkezés rendelhető, lemondható) napok tekintetében ki kell jelölni az igényelt étkezési napokat és az étkezés fajtákat (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) az étkezési hely megjelölésével.
DIÉTÁS ÉTKEZÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI: a Portálon alap esetben normál étkezés igényelhető. Diétás étkezés igénybevételére csak azon regisztrált felhasználók jogosultak, akik a személyes megjelenéskor a diétás étkezésre vonatkozó igényüket és szakorvosi igazolásukat leadták.
Mentést követően a továbblépés után az igényelt rendelés részletes megtekintésére, a menü kiválasztása, továbbá a korábbi beállítások módosítására van lehetőség. Véglegesítést követően van lehetőség a fizetés kezdeményezésére.
Amikor a Portálon megjelenik az értesítés a sikeres tranzakcióról, akkor válik érvényessé a beállított szolgáltatás.


2.4    Fizetésre vonatkozó általános tájékoztatás

A Portál a Wirecard CEE által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Portál csak a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a fizetési szolgáltató pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat. A portál szolgáltatásai kizárólagosan biztonságos HTTPS kapcsolaton keresztül érhetőek el. A fizetőoldal adattartalmáról a Portál nem értesül, azokat csak a fizetési szolgáltató érheti el. A fizetési szolgáltató a tranzakció eredményéről a fizetést követően a Portált tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az TLS 1.1 vagy TLS 1.2 titkosítást. A megrendelt szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján.

ELFOGADOTT KÁRTYÁK: a Portál a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát teszi lehetővé.

Tájékoztatjuk, hogy az ETELKA portál működésében 2018. szeptember 15-től életbe lép a „Kétfaktoros hitelesítési” eljárás, mely a biztonsági előírásoknak megfelelően üzemel. Egy adott tranzakció ezt követően már nem engedélyezhető csupán a kártyaadatokkal – így a kártyaszám és a lejárati dátum – megadásával, a kártyabirtokost ezen túl egy további hitelesítési módszerrel – például 3D-s biztonsági kóddal – is azonosítani kell.

Tehát a kártyabirtokos a fizetéskor a bankkártyához rendelt telefonszámra sms-t fog kapni és az ott kapott kóddal tud tovább lépni a fizetés véglegesítésre. Célszerű ellenőrizni a bankban a bankkártyához megadott telefonszámot, mert régi telefonszám esetén gond lehet (nem érkezik meg a kód, így sikertelen lesz a fizetés).


3.    Bizonylatolás

A Portál minden sikeres fizetési tranzakciót követően automatikusan (pdf formátumban) a regisztrált adattartalommal nyugtát generál. Amennyiben az Ügyfélnek számla igénye van, úgy azt a Portálon a megrendelés véglegesítést követően a fizetési tranzakció előtt a számla kiállítására kattintva kell jeleznie. Ezt követően a személyes regisztrációkor megadott számlázási adatokkal pdf formátumban számla generálódik.
A bizonylat az Ügyfél saját profiljában automatikusan mentésre kerül, így a későbbiek során az étkezési jogosultság fennállása alatt bármikor hozzáférhető, illetve nyomtatható. Amennyiben a befogadó a pdf formátumban megküldött papír alapú számlát/nyugtát adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylatként kívánja felhasználni, akkor köteles azt az eredetivel megegyező hiteles formában kinyomtatni és papír alapon megőrizni.


4.    Elállási Jog

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.
A szolgáltatás jellegére tekintettel a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállási jog nem gyakorolható (45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1)), a szolgáltatás lemondására a jelen ÁSZF 2.2 pontjában (lásd LEMONDÁS) foglaltak szerint van lehetőség.


5.    Panaszkezelés

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti külön magatartási kódexszel szervezetünk nem rendelkezik. Intézményünk folyamatosan törekszik arra, hogy az Igénybevevők részére biztosított szolgáltatások teljes mértékben megfeleljenek az ügyfelek elvárásainak.
Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás minőségével mégsem elégedett, akkor fogyasztói kifogásait, panaszait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

5.1    Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A panasz bejelentésének módjai szóban és írásban az alábbi elérhetőségeken.
Portál ügyfélszolgálat (a Portálon megjelenő adatokkal kapcsolatos panaszok esetén) adatai:
Cím: 6724 Szeged, Huszár utca 1.
Telefon: (62) 561-960
E-mail: etelkaportal@ngsz.hu
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 7-17 óráig, pénteken 8-13 óráig
Az esetleges adatátviteli hibák kijavítása telefonon, az ügyfélszolgálati munkatárs segítségével történhet.

Reklamáció (az étel mennyiségével és minőségével, az étkezés körülményeivel kapcsolatosan):
Cím: 6724 Szeged, Huszár utca 1.
Telefon: (62) 561-960
Mobil: +36 20 616 47 46
E-mail: kozetkeztetes@ngsz.hu
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig

Tárhely szolgáltató, adatfeldolgozó (a Portál működésével kapcsolatos informatikai, technikai problémák esetén) adatai:
Telefon: (62) 421-247
E-mail: szeged-etelkaportal@ritek.hu
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig


5.2    A panaszok teljes körű kivizsgálásának és megválaszolásának elve

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve és felismerve azt, hogy a céggel szemben felmerült panaszok fontos ismereteket hordoznak a szervezet számára, kimondja, hogy valamennyi panaszt teljes körűen kell kivizsgálni és megválaszolni. A Szolgáltató a panaszok kivizsgálást követően köteles olyan választ adni, amelyben részletesen kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára.

 

5.3    A panasz megkülönböztetés nélküli elbírálásának elve

A Szolgáltató a panaszokat és a panaszosokat mindenfajta megkülönböztetés nélkül, egyenlően, ugyanazon eljárás keretében a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli. A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja az Ügyfelet.
Panasz a szolgáltatás tevékenységével vagy mulasztásával szemben felmerülő minden olyan kifogás, amelyben a panaszos egyértelműen a Szolgáltató eljárását (különösen: szolgáltatási, ügyintézési, nyilvántartási hiba) kifogásolja. Nem minősül panasznak, ha az ügyfél a Szolgáltatótól általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel.


5.4    Jogorvoslati lehetőség

A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén, illetve amennyiben nem ért egyet a panaszra kapott válasszal, az Ügyfél a Szolgáltató fenntartójához Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatához fordulhat.


5.5    Irányadó jog, illetékesség

A Szolgáltató és az Ügyfél a közöttük – a jelen ÁSZF alapján – létrejövő jogviszonyokra a magyar jogot rendelik alkalmazni. A Felek a közöttük a jelen ÁSZF alapján, esetlegesen előforduló jogviták eldöntésére kikötik a pertárgy értékétől függően a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.


6.    Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF rendelkezéseit 2016. szeptember 1. napjától visszavonásig érvényes. Az ÁSZF rendelkezéseit a hatálybalépés napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Mint ETELKA Portál Felhasználó kijelentem, hogy a feltételeket megismertem, azokat elfogadom.